El Parc Riu Llobregat és un espai fluvial en procés de recuperació que s’estén per tot el tram metropolità del riu que consta de 30 quilòmetres de longitud des del pont del Diable a Martorell fins a la desembocadura al mar Mediterrani.

Es tracta d’un espai verd de gran extensió i fàcilment accessible que està cridat a jugar un paper essencial en la xarxa verda metropolitana tant pel que fa a l’ecologia amb especial atenció al cicle de l’aigua com pel que fa al lleure, la salut i l’esport en entorns naturals.

Es proposen a continuació un seguit de recorreguts, que s’anirà ampliant en el temps, on es revelen les diverses possibilitats d’ús social per al riu.

 
Recorregut 1: De Sant Boi Centre al centre de Cornellà
 
Distància: 3,7 km. - Temps a peu: 1 h. - Temps en bicicleta: 20 min.
Dos municipis forçats a relacionar-se fins fa poc només amb el vehicle privat o amb el transport públic poden incorporar una relació fàcil ...
Recorregut 2: De Sant Boi Centre al mar
 
Distància: 10 km. - Temps a peu: 2 h. 30 m. - Temps en bicicleta: 30 min.
Ja és possible arribar, des del marge dret del riu fins a les platges metropolitanes amb un camí de qualitat i que travessa zones d’esbarjo ...

 

© Consorci per la recuperació i conservació del riu Llobregat. Tots els drets reservats.