Parc Lúdic Fluvial del riu Llobregat al municipi del Prat de Llobregat

El Parc Lúdic Fluvial està situat al tram final del riu i forma part del conjunt d’actuacions que s’integren en el projecte general de recuperació social i ambiental del tram metropolità del riu Llobregat. L’espai on es desenvolupa el projecte ha anat canviant d’identitat amb el pas del temps: de ser un terreny inicialment dedicat a l’ús agrícola, va ser destinat a les activitats industrials, i després de l’abandonament i l’enderroc dels locals i d’altres construccions, va adquirir un caràcter residual però no va deixar mai de tenir un gran potencial, donada la seva posició estratègica com a nexe d’unió entre la vila del Prat i el riu.

 

Transversalment, aquesta posició estratègica permet que el parc es defineixi com la nova porta principal d’accés al riu des del teixit urbà del municipi, donant continuïtat a l’avinguda de la Verge de Montserrat. Longitudinalment, el parc garanteix la continuïtat dels camins paral·lels del marge dret del Llobregat que van des de Martorell fins als espais naturals del delta i el sistema de platges metropolitanes.

 

El resultat del creuament d’ambdós sentits és la plaça, espai que posa de manifest la complexitat que s’estableix entre els elements edificats i la natura. El projecte resol aquest encontre amb la construcció d’unes estructures d’acer galvanitzat i canya, a mode d’umbracles, amb enfiladisses, que ofereixen uns punts de descans i ombra. El caràcter urbà es dissol mitjançant la distorsió del paviment en la direcció establerta per la vegetació. Morfològicament s’ha redefinit la mota de terra existent amb una modificació topogràfica que relaciona els diferents espais que quedaven deslligats i que ara queden relacionats amb la implantació de comunitats de prats i brolles pròpies del paisatge mediterrani, de requeriments mínims d’ aigua i manteniment.

 

El projecte explora maneres de posar en relació les persones amb la vegetació i les seves dinàmiques (creixement, textures, canvis d’estació, etc). Així, la varietat de recorreguts que els usuaris poden fer dins del parc respon a tres patrons:

 

El passeig fluvial, que és el camí paral·lel al Llobregat i forma part del recorregut principal del parc en relació al riu; presenta una secció variable en funció de la intensitat d’ús.


Els camins de sauló, un sistema de camins interiors del parc que creuen els prats naturalitzats de la mota i s’endinsen en la vegetació.

Les passeres de fusta, que es van superposant a la mota i enllacen el passeig fluvial amb els elements singulars del parc com la torre mirador, la xemeneia restaurada i la pollancreda de l’interior del parc.

El projecte posa en joc aquestes identitats integrant-ne els elements i les traces del passat amb les actuacions que recuperen el potencial ambiental i paisatgístic d’aquest punt singular.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podeu consultar diferents imatges d'aquest parc clicant aquí, i si necessiteu més informació la podeu sol·licitar aquí.
Vista del Parc Fluvial i del riu Llobregat des de la torre mirador. Foto: Jordi Surroca
Vista del Parc Fluvial i del riu Llobregat des de la torre mirador. Foto: Jordi Surroca

 

 

© Consorci per la recuperació i conservació del riu Llobregat. Tots els drets reservats.